Over het water!

Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om een polsstok te reserveren. Onze oude stokken hebben jaren hun trouwe dienst bewezen maar het is nu tijd om ze te vervangen. Helaas zijn de nieuwe stokken van slechte kwaliteit en breken  ze regelmatig tijdens het springen. Dit levert onveilige situaties met zich mee en daarom hebben wij besloten om deze activiteit tijdelijk niet aan te bieden. Wij zetten onze zoektocht naar geschikte stokken voort en hopen de activiteit binnenkort weer aan te kunnen bieden.

De polsstokroute; durft u het aan?

Een activiteit waarbij u met de elementen land, lucht en water uw eigen grenzen gaat verleggen. Gewapend met een polsstok legt u een uitdagende route af door de natuur van het zuidelijk Westerkwartier.

De route start vanuit de theetuin en bestaat uit 15 uitdagende sloten/ poelen, komt u droog naar de overkant?

Meer informatie van deze activiteit kunt u vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Prijs:     € 20,00 per stok. Advies: 1 stok per 3/ 4 personen.

Reserveren is gewenst.